Aktive emnerAktive emner  Vis medlemmerMedlemmer  Søg i forumSøg  HjælpHjælp
  Opret ny brugerOpret ny bruger  Log indLog ind
 Øresundsinfo : Opret ny bruger
Forum-regler og retningslinjer

Tryk 'Acceptér' hvis du indvilliger i at overholde følgende regler og retningslinjer. Hvis ikke, tryk 'Fortryd'.

Når du opretter dig som bruger skal du afgive visse oplysninger om dig selv. Alle informationer der afgives må anses for derefter at være offentligt tilgængelige oplysninger.

Du indvilliger i ikke at benytte dette forum til at sende beskeder med et indhold som kan opfattes som vulgært, nedsættende, ukorrekt, diskriminerende, hadefuldt, truende, som har seksuel karaktér, som krænker andres privatliv eller som overtræder gældende lovgivning. Du indvilliger ligeledes i ikke at offentliggøre ophavsretligt beskyttet materiale, hvor ophavsretten ikke tilhører dig selv eller ejerne af dette forum.

Som bruger forbliver du eneste ansvarlige for indholdet af dine beskeder, og du indvilliger i at friholde dette forum og dets ejere for ethvert juridisk ansvar der måtte opstå på baggrund af din brug af dette forum. Forummets ejere forbeholder ligeledes sig retten til at offentliggøre al information som du har afgivet, såfremt et juridisk ansvar søges gjort gældende imod forummets ejere på baggrund af indholdet af dine beskeder.

Uanset at beskeder sendt til dette forum ikke kan medføre juridisk ansvar for forummets ejere, forbeholder forummets ejere sig ubetinget ret til at slette enhver besked, uanset indhold og uden varsel. Hvis du støder på beskeder, som du mener overtræder disse regler og retningslinjer, bedes du kontakte Administrator pr. email.

Ved at oprette dig som bruger accepterer du ovenstående regler og retningslinjer og indvilliger i at overholde disse.

Denne side blev genereret på 0,0469 sekunder.